Dreamer Image Post

Réservation

Bonjour, Geachte Gasten, 

Om Uw reserveringen te valideren dient U een aanbetaling van € 25,00 per geplande persoon te doen
op het rekeningnummer: NL89 RABO 0357 6372 59, o.v.v. van Uw naam en de reserveringsdatum.
De reservering is pas officieel na bevestiging van de Bistrot via @mail.
dit bedrag wordt afgetrokken van het bedrag van Uw rekening.
* Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca ( UVH ).
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
Vooral met betrekking tot niet-annuleringen en no-shows!
Artikel 9 van de UVH.  € 25,00 per persoon niet op tijd geannuleerd (Min 12 uur van te voren) en no-show !
————————————————————————————————
*Pour valider Vos réservations veuillez effectuer un pré-versement de €25.00 par personnes prévues,
sur le compte suivant : NL89 RABO 0357 6372 59, avec votre nom et la date de réservation.
La réservation est officielle uniquement après confirmation du Bistrot par @mail.
Cette somme sera soustraite du montant de votre note.
*Les Conditions Uniformes Horeca ( UVH ) s’appliquent à tous les accords conclus par nous.
Les UVH s’imposent à tous ceux qui utilisent nos services.
Surtout en ce qui concerne les non-annulations et les non-présentations !
Article 9 de l’UVH. €25.00 par personnes non annulées à temps (Min 12 heures à l’avance) , et no-show !
————————————————————————————————
*To validate your reservations please make a pre-payment of €25.00 per person planned,
on the following account: NL89 RABO 0357 6372 59, with your name and the date of reservations.
The reservation is official only after confirmation from the Bistrot by @mail.
This amount will be subtracted from the amount of your bill.
* The Uniforme Conditions Horeca ( UVH ) apply to all agreements entered into by us.
The UVH are binding on everyone who uses our services.
Especially regarding non-cancellations and no-shows!
Article 9 of the UVH. €25.00 per person not canceled on time (Min 12 hours in advance), and no-show !

https://www.khn.nl/tools/uniforme-voorwaarden-horeca-nederlands

 

  Naam / Nom

  Dag / jour / Date (jj/mm/aaaa)

  Aantal / Nombre personnes

  Heure

  N° Tel

  Vegetarien

  Menu (gewenst Vanaf 6 pers)

  Votre email

  Remarks

  ×